Kan hunder ha ADHD?
 
 
   Kriterier for diagnose hos mennesker
 
   Oppmerksomhetsproblemer
 
   - Problemer med detaljer
   - Problemer med å holde oppmerksomheten over tid.
   - Problemer med oppgaver som trenger mental anstrengelse
   - Glemsom
 

   Impulskontrollproblem

   - Vansker med å vente på tur
   - Trenger seg på og svarer först
   - Handler uten å tenke seg om
 
   Hyperaktivitet
 
   - Utpreget småuro
   - overdreven löping og klatring drevet av en indre motor.
   - Snakker i et kjör
   - Problemer med rolig lek
 
 
 
Hvordan arter dette seg hos hunder
 
  Oppmerksomhetsproblemer
 
  - Innadvendt, fjern, lever i sin egen verden
 
  - Problemer med innläring av momenter som inneholder mange detaljer
 
  - Problemer med å holde oppmerksomheten over tid.
 
  - Problemer med å holde kontakt med eier, öyekontakt
 
  - Forsiktig mot nye mennesker og situasjoner
 
  - Mangler detaljoversikt, fokus
 
  - ”Handlingslammet”
 
  - Overdreven vokting
 
 Impulskontrollproblemer
 
   -  mangler evnen til å omsette hjernens impulser til praktisk tenking
       og problemlösing
 
   - hjernen kan ikke overföre praktiske lösninger til kroppen
 
    - Går direkte fra oppfattelse til reaksjon
 
    - Sover lett
 
    - oversensitiv for ytre impulser og bevegelser
 
    - lyd og lysömfintlig
 
    - stress, forvirring og frustrasjon
 
    - hjernens fokus går innover, kroppen reagerer utad med hyperaktivitet
 
    - manisk
 
 
   Hyperaktivitet
 
   Indre uro/stress, slapper aldri av
 
   Ved positiv opphisselse
 
   - Bjeffer i fistel
 
   - Kaster seg fram i båndet
 
   - Ruller seg rundt
 
   - Biter i gitteret i bilen eller slikker på vinduet
 
   - Overdreven löping drevet av en indre motor
 
   - Bjeffer monotont vedvarende gjerne i fistel
 
   - Overdreven nesten manisk vokting
 
   - Ekstremt opptatt av rutiner
 
   Ved negativ påvirkning
 
   - Gjemmer seg, Flykter
 
   eller
 
   - Aggressivitet, utagerer
 
 
Hva kan vi gjöre?
 
 
    - Miljö
 
    - Kost
 
    -Vitaminer og mineraler (Antioxidanter)
 
    - Fettsyrer
 
    - Urter
 
    - Morsjon
 
    - Trening
 
    - Massasje
 
    - Akupunktur
 
    - Homeopati, Bachs Blomstermedisin
 
  

   I snart 9 år har jeg trenet og behandlet min Gordon Setter Baltus som har 

   sterke ADHD symptomer. Les gjerne min reportasje under "Baltus" på

   forsiden.

 

   Ta kontakt om du har spörsmål eller vill ha tips til trening!